Recept

Här delar vi med oss av våra trädgårds recept.

Skicka ditt recept till tradgardsodlarna@gmail.com

Biokol

TILLVERKA EGET BIOKOL FRÅN INKÖPT GRILLKOL

Grillkol skall vara tillverkat av lövträdsved och lövträden skall ha växt på mark med så lite tungmetaller som möjligt i marken.

Tester av grillkol har utförts där man just testat förekomsten av krom och nickel och kommit fram till att följande märken är de bästa möjliga, tyvärr är allt grillkol underkänt ur ekosynpunkt. Alla innehåller krom och nickel men nedan redogörs för märken med lägsta halterna.

Bäst i test:

Skandiavaror Grillkol - Inköpt på Plantagen Bäst i testet

Charcoal - Inköpt på Statoil och Skogen - inköpt på Willys. Näst bästa i testet.

Så här gör du:

Trampa sönder eller slå sönder grillkolen till mindre bitar, detta för att kunna luckra ner kolet i rabatterna.

Näringsberika kolet med organisk gödsel, troligen innehåller kogödsel minsta mängderna medicinrester, sämst är förmodligen hönsgödsel, kycklingar får antibiotica från dag ett.

Tillsätt även vatten och urin i kärlet och låt blandningen stå i 4-5 veckor.

Observera att vår erfarenhet är att det behövs rikligt med näring om kolet skall mättas och inte dra näring direkt ur rabatterna. Stockholms vatten säger att du bör ta 5 gånger så mycket näring som du har kol, alltså 0,5 l kol och 2,5 l organisk näring vilket bör vara tillräckligt med näring

Därefter kan du tillsätta biokolet direkt till dina rabatter eller lägga ner i komposten och därmed få microorganismer, svampar och många fler daggmaskar i din kompostjord. Vi sållar vår kompostjord och då fastnar biokolet i sållet så för vår del läggs biokolet direkt ner i grönsaksland eller rabatt.

Genom att tillverka eget biokol får du en betydligt billigare produkt än om du köper färdigt biokol. Rölundas färdiga biokolssäck om 40 l kostade 150,- år 2016, då är såväl kol som gödning med i den mängden alltså inte enbart kol. Rek mängd biokol är 1,5 kg per kvadratmeter och bästa effekt får du med 5 kg biokol per kvadratmeter och det är en ansenlig mängd kol.

Britt Åström på Tjuvskär i Hudiksvall i feb. 2017