Äldre "nyheter"
Ange undertext här


Inför Extra årsmöte

Brev från valberedningen:

Trädgårdsodlare!

Vår förening befinner sig nu i en mycket besvärlig situation. Inför det senaste årsmötet den 5:e februari hade flera av styrelsens medlemmar meddelat sin avgång. Tyvärr lyckades inte vi i valberedningen att lägga fram ett förslag på ersättare för de avgående, trots samtal men flera medlemmar. Efter en lång diskussion beslutade därför årsmötet preliminärt om nedläggning av föreningen, eftersom det inte fanns ett förslag till full styrelse. Det var ett mycket svårt, men nödvändigt beslut. Ingen ville egentligen detta. Det beslutades också om att vi i valberedningen skulle skriva ett brev om läget till alla medlemmar i föreningen. Det kan ju finnas medlemmar, som vi har missat, som vill gå in i styrelsen. Vi vill ju alla att föreningen ska leva vidare!

Det behövs minst tre nya styrelseledamöter. Kanske du är en av dem?

Vid ett extra årsmöte den 19 mars kommer ett slutgiltigt beslut att tas om framtiden. Om det finns ett förslag till ny styrelse, har vi klarat av den akuta krisen och vår förening lever vidare!

Vår programgrupp har gjort upp ett mycket innehållsrikt program inför verksamhetsåret. Det vore näst intill tragiskt om det inte kunde genomföras! Vi vädjar att Du tänker en extra gång om Du kan bidra till att vår förening lever vidare.

Du kan höra av Dig till oss i valberedningen.

Förhoppningsfullt

Ulrika Körsbärskvist ulrika.edoff@telia.com 070/581 67 94

Maria Kindstedt maria.kindstedt@telia.com 070/550 09 69

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Många svar på frågeformuläret har kommit, det går fortfarande att lämna in. Styrelsen har sammanställt alla förslag/önskningar och har redovisat för respektive ansvarsgrupp, dessa tas med i programplanering inför nästkommande år.

På årsmötet drog vi en vinnare från alla inkomna svar före den 1/10-17.

Till våran hjälp att dra vinsten hade vi Maja Linde och vinnaren av medlemsavgiften 2018 är Carola Sundin, Stort Grattis till dig!

Varmt Tack till Er som tagit er tid att svara!