Kontakter

Mail till Gröna lådan: tradgardsodlarna@gmail.com

Styrelsen 2024:

Ingela Nilsson, ordförande 070-226 80 96

Johanna Danell , vice ordförande 070-264 14 27

Bitte Åström, kassör/ordinarie ledamot 072-531 15 45 

Anette Hanson, ordinarie ledamot 070-962 73 85

Annika Skalman, ordinarie ledamot 070-770 03 38

Ulrika Linde, suppleant 073-073 18 75

Christina Ludwichowski, suppleant 076-768 46 45

Valberedning:

vakant

vakant

Revisorer:

Carina Magnusson Fernlund

Marie Sundström

Louise Högvall, ersättare

Programgruppen/Trampgrupp

Bitte Åström sammankallande, Christina Ludwichowski och Ulrika Körsbärskvist

Frågor rörande medlemskap:

mejla tradgardsodlarna@gmail.com  eller kontakta någon i styrelsen

Hemsides ansvarig:

Anette Hanson 070-9627385, anh@badenergi.se, tradgardsodlarna@gmail.com