Kontakter

Mail till Gröna lådan: tradgardsodlarna@gmail.com

Styrelsen 2021:

Ingela Nilsson, ordförande 070-226 80 96

Bitte Åström, kassör 072-531 15 45   

Veronica Flöjt Jonsson, sekreterare 073-028 12 28

Anette Hanson, ledamot 070-962 73 85

Ulrika Körsbärskvist, ledamot 070-581 67 94


Valberedning:

vakant

vakant

Revisorer:

Hans Trybom
Carina Magnusson Fernlund
Anna Granhagen, ersättare

Programgruppen:

Christina Ludwichowski, sammankallande 076-768 46 45
Anneli Åström

Trampgruppen:

vakant

Frågor rörande medlemskap:

maila tradgardsodlarna@gmail.com  eller kontakta någon i styrelsen

Hemsides ansvarig:

Anette Hanson 070-9627385, anh@badenergi.se, tradgardsodlarna@gmail.com