Kontakter

Mail till Gröna lådan: tradgardsodlarna@gmail.com

Styrelsen:

Linda Pettersson, ordförande 070-633 68 24
Bitte Åström, kassör 072-531 15 45

Bodil Nylander, sekreterare 070-677 10 12

Anette Hanson, ledamot 070-962 73 85

Ingela Nilsson, ledamot 070-226 80 96

Gunvor Gustavsson, suppleant 070-371 88 10

Valberedning:

Ulrika Körsbärskvist 070-581 67 94

Maria Kindstedt Snell 

Revisorer:

Hans Trybom
Carina Magnusson Fernlund
Anna Granhagen, ersättare

Programgruppen:

Christina Ludwichowski, sammankallande 076-768 46 45
Anneli Åström
Christina Andersson

Trampgruppen:

Ulrika Körsbärskvist 070-581 67 94

Biblioteket:

Åsa Johansson 070-2376603


Frågor rörande medlemskap kontakta:

Roland Östlund 070-2602404, ro.ostlund@gmail-com

Hemsides ansvarig:

Anette Hanson 070-9627385, anh@badenergi.se, tradgardsodlarna@gmail.com