Kontakter

Mail till Gröna lådan: tradgardsodlarna@gmail.com

Styrelsen 2023:

Ingela Nilsson, ordförande 070-226 80 96

Ulrika Körsbärskvist, vice ordförande 070-581 67 94

Bitte Åström, kassör 072-531 15 45 

Anette Hanson, ordinarie ledamot 070-962 73 85

Johanna Danell, ordinarie ledamot 070-264 14 27

Anna Granhagen, suppleant 070-297 75 58

Liza Demert, suppleant 070-313 87 31


Valberedning:

vakant

vakant

Revisorer:

Carina Magnusson Fernlund

Marie Sundström

Louise Högvall, ersättare

Programgruppen:

Christina Ludwichowski, sammankallande 076-768 46 45


Trampgruppen:

Ulrika Körsbärskvist

Louise Högvall

Frågor rörande medlemskap:

mejla tradgardsodlarna@gmail.com  eller kontakta någon i styrelsen

Hemsides ansvarig:

Anette Hanson 070-9627385, anh@badenergi.se, tradgardsodlarna@gmail.com