Kontakter

Mail till Gröna lådan: tradgardsodlarna@gmail.com

Styrelsen:

Christer Körsbärskvist, ordförande 070-530 79 18
Anna Lärka, kassör 070-513 48 15
Linda Pettersson, sekreterare 070-633 68 24

Anette Hanson, ledamot 070-962 73 85
Roland Östlund, ledamot 070-339 30 98
Louise Högvall, suppleant 070-348 88 83
Olle Johansson, suppleant

Valberedning:

Ulrika Körsbärskvist 070-581 67 94

Maria Kindstedt Snell 

Revisorer:

Hans Trybom
Carina Magnusson Fernlund
Bitte Åström, ersättare

Programgruppen:

Christina Ludwichowski, sammankallande 0650-205 37
Anneli Åström
Christina Andersson

Trampgruppen:

Ulrika Körsbärskvist 070-581 67 94
Kerstin Wennberg 070-360 01 21

Laila Holmberg: Reseplanerare

Biblioteket:

Åsa Johansson 070-2376603


Frågor rörande medlemskap kontakta:

Roland Östlund 070-2602404, ro.ostlund@gmail-com

Hemsides ansvarig:

Anette Hanson 070-9627385, anh@badenergi.se, tradgardsodlarna@gmail.com