Nyheter

Hoppas kunna genomföra den planerade Trädgårdsresan till Härnösand på Pekkas tomatodling numera Agtira samt en privatträdgård i Ulvvik se mer i programmet,    Program 2022

allt beroende på pandemins utveckling.